IVANA STEFANOVIĆ
kompozitor
SRPSKI
NOVOSTI BIOGRAFIJA KOMPOZICIJE IZVOĐENJA DISKOGRAFIJA TEKSTOVI GALERIJA KONTAKT CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Novi zvučni prostori
Nazad
Aleksandra Vrebalov "Beyond zero 1914-1918".
Tribina održana 6. novembra 2014.
U razgovoru o delu učestvovale muzikološkinje Ira Prodanov Krajišnik, Tatjana Marković, Zorica Premate i autorka.
Tekst sa tribine Ire Prodanov Krajisnik i Nataše Crnjanski
Izvan nule: 1914 - 1918
(Gudački kvartet sa filmom, Aleksandra Vrebalov, kompozitorka, Bil Morison - režija)
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
Sažetak: Povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, Aleksandra Vrebalov napisala je novi gudački kvartet Izvan nule: 1914 – 1918, sa filmom Bila Morisona. U radu je predstavljen kompozicioni metod kojim se autorka služila u realizaciji svoje partiture tako da ona rezonira sa temom u naslovu, sa posebnim osvrtom na muzičku i izvanmuzičku citatnost. Film koji se emituje u toku izvođenja kompozicije jeste kinematografska “kompozicija” montirana od arhivskih snimaka iz Prvog svetskog rata, sa očuvanim elementima njihove devastacije. Reč je o svojevrsnom “gesamtkunstverku“ u kojem “pokretne slike” podržavaju “muzičke slike” i vice versa.
Ključne reči: Aleksandra Vrebalov, citat, Prvi svetski rat, Veliki rat, tekst, nula, Dadaizam, Bartók, Owen, Huelsenbeck, Gerard, film.
Tekst sa tribine Ire Prodanov Krajisnik i Nataše Crnjanski
BEYOND ZERO: 1914 –1918 – A CENTERY AFTER
(String quartet by Aleksandra Vrebalov, composer, and film by Bill Morrison – director)
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie; Dulce et Decorum est
Pro patria mori.
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
Abstract: To mark the centennial of WWI, Aleksandra Vrebalov wrote a new string quartet Beyond Zero: 1914–1918 which accompanied a film by Bill Morrison. The paper presents the means with which the musical structure was created to resonate with the subject, especially the technique of using quotations (musical and non-musical) in order to make the music more “pictorial”. The film, made from archive material preserved from WWI, with all its elements of devastation, uses moving pictures to the accompaniment of the “sounding pictures” of music.
Keywords: Aleksandra Vrebalov, quotation, Great War, WWI, text, zero, Dadaism, Bartók, Owen, Huelsenbeck, Gerard, film.
NOVI ZVUČNI PROSTORI
Copyright © 2009 - 2021 Kilmulis design