IVANA STEFANOVIĆ
kompozitor
SRPSKI
NOVOSTI BIOGRAFIJA KOMPOZICIJE IZVOĐENJA DISKOGRAFIJA TEKSTOVI GALERIJA KONTAKT CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Hronološki spisak dela Spisak dela po vrstama
2021
Ne verujem da...
za ženski glas i mali ansambl (violina, violončelo, udaraljke).
2019
Mala otkrovenja
za dva violončela.
Ovog puta me pustite da budem srećan,
prema Pablu Nerudi
za flautu i kontrabas.
2018
Dve Antiohijske pesme
za četiri kontrabasa.
Canto
za solo flautu, prema Fantaziji br.1 u A duru G.F.Telemana.
Antiohijska pesma
za solo flautu.
2017
Uspavanke
prerada za mecosopran, čembalo i gudački kvartet. Trajanje 15’
Uzani prolaz svetlosti
za flautu, violinu i klavir. Trajanje 11’
Tišina
za glas, flautu i klavir. Trajanje 10’
Tekst: Tomas Hud.
Veliki kamen
radiofonska poema
prema fragmentima drame Hasanaginica Ljubomira Simovića. Trajanje 21’30’’
U mraku
za mecosopran i gudače.
Na tekst Ljubomira Simovića. Trajanje 8’
2016
paraphernalie
za violu i harmoniku.
2015
Dve Antiohijske pesme
Verzija za gudački kvartet.
2013
Obala
za obligatnu violinu, kamerni ansambl i gudače. Trajanje cca 15'
2012
Pesnik na brodu
za dva klavira
2011
Duboki do - priča o zvonu
za elektroniku i jednog multiinstrumentalistu ili više izvođača
(klavir, električna gitara, mbira, glas)
Ako ko čuje glas moj
za mešoviti hor i orgulje
Andersenu s ljubavlju
za ženski glas, flautu i klavir
2010
Pesnik u staklenoj kutiji - Bajka
za mecosopran i kamerni ansambl. Trajanje 12'
Pesnik u staklenoj kutiji
Radiofonska igra
Trajanje 19'30''
2009
Kratka duga
za ansambl udaraljki, 4 izvođača. Trajanje 7’
2008
Ona
za ženski glas, flautu, klavir, violončelo i sat. Теkst: Ljubomir Simović. Trajanje 5’
2005
Neobične scene sa Homerovog groba u Smirni – novi prilozi za Hansa Kristijana Andersena
za solo flautu, klavir, čembalo, harmoniku, udaraljke, gudače i naratora
Tekst H.K.Andersen. Trajanje 25’
2003
Оbični razgovori
za obou i violinu. Trajanje 8’
Nad vodom
za sopran, flautu i klavir
Stihovi helenskih meličara: Sapfo, Alkej i Alkman. Trajanje 24’
2002
Аko Gospod neće
za mešoviti hor. Verzija za ženski hor a capella
Tekst iz pravoslavnog molitvenika. Trajanje 4’
1998
Prvi istočni san
pejsaž za traku. Produkcija ORF (Austrijski radio). Trajanje 26’
1997
Drvo života
za gudački orkestar. Trajanje 10’
Antiohijske pesme
za mešoviti hor a capрella bez teksta. Trajanje 12’
1996
Muzika za juni
za flautu i klavir (ili harfu). Trajanje 6’
Instrumentalna pesma
vokaliza za visoki ženski glas i klavir. Trajanje 9’
1995
Tibul protiv rata
za mešoviti hor i timpane. Trajanje 18’
Tekst: Tibul
1994
A u daljini vrt pun cveća
za violinu solo. Trajanje 20’
Posveta Matiji Marinkoviću
Krug
muzika za traku, koreodrama. Trajanje 42’
1993
Play Strindberg
gudački kvartet br 3. Trajanje 15’
Znakovi pored puta
za flautu i klavir/harfu/čembalo. Trajanje 8’
Lacrimosa
radiofonska drama, produkcija ORF (Austrijski radio)
Trajanje 25’
Klavirske kompozicije: Igra, Tokata, Samo za levu, Lagum, Satovi, vreme, Januar, Satirična, Jesenjin igra valcer i dr.
Muzika za mart
za klavir ili čembalo
Trajanje 7’
1992
Isidora
balet, tape–music. Tajanje 85’
Libreto i koreografija: Jelena Šantić
Мetropola tišine / Stari Ras
radiofonska poema za traku. Trajanje 33’
Četiri noćna zapisa
za solo violu i 13 gudača. Trajanje 22’
1990
Psalam
za mešoviti hor i solo sopran
Tekst iz pravoslavne liturgije. Trajanje 11’
1989
I niodkudu pomošti
za stare instrumente, udaraljke i gudače. Trajanje 22’
Predhodna verzija kompozicije je Dušanov zakonik za stare instrumente, 1977.
Lingua/Phonia/Patria, radiofonska kompozicija. Trajanje 35’
Koprodukcija Radio Beograd i Horspiel studio WDR Keln
1988
Uspavanke
za mecosopran, čembalo i gudački orkestar, bez teksta
Trajanje 15’
1986
Posveta
za klavir, posvećeno ocu. Trajanje 10’
Novembar, novembar... Quasi una fantasia
za solo violončelo. Trajanje 9'
1984
Tumačenje sna
za flautu, magnetofonsku traku, ženski govorni glas i scensku kretnju
Izvođenje moguće u verziji za flautu i traku
Tekst Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg) i Vesna Krmpotić. Trajanje 17'
1981
Mimicry
za hor flauta (14 izvođača). Trajanje 22'
1980
Fuge tordue (Torzija fuge)
za solo violinu. Trajanje 12'
Paysage
za čembalo i traku. Trajanje 10’
1979
Kuda sa pticom na dlanu
za ansambl udaraljki (4 izvođača) i traku. Trajanje 12'
Fragment mogućeg reda
za šest klavijaturnih instrumentata (2 klavira, orgulje, čelesta, klavsen, harmonika). Trajanje 12'
1978
Hommage à Villon
za stare instrumente (7 izvođača) i dva glasa (sopran i mecosopran ili tenor)
Tekst: Fransoa Vijon (Francois Villon). Trajanje 13’
Inkantacije
za sopran i kamerni orkestar (14 izvođača)
Tekst: Egipatska Knjiga mrtvih. Trajanje 13’
1977
Dugme lutalica
dečja opera
Solisti, dečji hor, kamerni ansambl
Tekst: Predrag Čudić. Trajanje 45'
Dušanov zakonik
Za stare instrumente (5 izvođača)
Trajanje 8’
1976
Za Irenu
za solo flautu, posvećeno Ireni Grafenauer. Trajanje 8'
Harmonije, gudački kvartet br. 2
Trajanje 18’
Harmonije
Verzija za gudački orkestar. Trajanje 22'
Dvoglasje
za dve flaute i električni klavir. Trajanje 5’
1974
Poslanica ptica
radiofonski eksperiment, produkcija Radio Beograd
Koautori Marijan Radojčić i Predrag Knežević. Trajanje 10'
Кust
za fagot i klavir
Kompozicija prerađena za violončelo i klavir 2003. Trajanje 11'
Мoj svet
za mecosopran i klavir. Tekst: Desanka Maksimović
Kompozicija prerađena 1993. Trajanje 10'
Kabana
kantata za sopran, alt, dečji i mešoviti hor, i simfonijski orkestar. Tekstovi severnoameričkih Indijanaca. Trajanje 45'
Мučnina ili smrt koja dolazi
za sopran, kontralt, recitatora, trubu, timpane, harfu, orgulje i klavir. Tekst: Anri Mišo (Anry Micheaux). Trajanje 10'
1969
Gudački kvartet br. 1
Trajanje 20’ (Studentski rad)
1968
Passcaglia i Fuga
za solo violinu (Studentski rad)
Solistička
Passcaglia i Fuga
1968. Bez opusa.
Solo violina.
Kompozicija prerađena 2007. godine.
Za Irenu AUDIO, VIDEO
1976. Opus 7.
Solo flauta. Trajanje 8'.
Prvo izvođenje – Koncertni atelje Ljubljana, 9.3.1976.
Solo flauta Irena Grafenauer.
Beograd, Sala Zadužbine Ilije Kolarca, 9.2.1978. Solo flauta Irena Grafenauer.
Fuge tordue (Torzija fuge)
1980. Opus 15.
Solo violina.
Trajanje 12'.
Prvo izvođenje – Beograd, 27.1.1981. Koncert iz serije Muzička moderna Trećeg programa Radio Beograda. Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“.
Solo violina Tomaž Lorenc, Slovenija.
Partitura izgubljena.
Paysage
1980. Opus 16.
Za čembalo i mgf. traku.
Trajanje 10’.
Tonska slika snimka Zoran Jerković.
Nova verzija iz februara 1994.
Prvo izvođenje – Slovenija, Festival kamerne muzike XX veka, Randenci, 26-28.9.1980. Olivera Đurđević, čembalo.
Prvo izvođenje treće verzije – sala Beogradske filharmonije, 12.2.2004. Zorica Ćetković, čembalo.
Posveta
1986. Opus 19.
Klavir.
Trajanje 10'.
Prvo izvođenje – Opatija, 1986. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije (TMSJ). Aleksandar Madžar, klavir.
Bez opusa. Klavirske kompozicije iz perioda 1967–2003.
Igra
Tokata AUDIO
Jesenjin igra valcer LINK
Samo za levu LINK
Lagum
Januar
Satirična
Satovi - vreme AUDIO
Muzika za mart (za klavir ili čembalo)
1993. Opus 23.
Trajanje 7’
Prvo izvođenje: Smiljka Isaković, čembalo.
Novembar, novembar... Quasi una fantasia
1986. Opus 20.
Solo violončelo.
Iz ciklusa Godišnja doba.
Trajanje 10'
Prvo izvođenje – Opatija, Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, (TMSJ), oktobar 1989. Sandra Belić, violončelo.
A u daljini vrt pun cveća
1994. Opus 34.
Solo violina.
Trajanje 20'
Prvo izvođenje – Beograd, Sala Zadužbine Ilije Kolarca, muzički festival Bemus. 13.10.1994. Mateja Marinković, violina.
Antiohijska pesma
2018.
Solo flauta.
Prvo izvođenje na dodeli nagrade Trepetalo iz Trogira u Centru za medije Ranko Munitić. April 2018. Ljubiša Jovanović, flauta.
Canto
Prema Fantaziji br.1 u A duru G.F.Telemana.
2018.
Solo flauta (posvećeno Ljubiši Jovanoviću).
Prvo izvođenje - Beograd, Festival BUNT 9.11.2019. Ljubiša Jovanović, flauta.
Kamerna
Gudački kvartet br. 1
1969-70. Opus 1. (Studentski rad)
Trajanje 20’.
Prvo izvođenje – Opatija, Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije. 8.11.1970.
Izveo «Slovenski godalni kvartet» Vladimir Sverak, Karel Žužek, Franc Avsenek, Janko Kihl.
Redakcija i prepis 2021. godine. Izveo kvartet TAJJ na koncertu "Tri gudačka kvarteta" 12. decembra 2021.
Harmonije, gudački kvartet br. 2
1976. Opus 8.
Trajanje 18’
Prvo izvođenje – Beograd, muzički festival Bemus. Sala Sala Zadužbine Ilije Kolarca. 13.10.1976. Izveo Srpski gudački kvartet u sastavu Jovan Kulundžija, violina, Živojin Velimirović, violina, Petar Ivanović, viola, Ivan Poparić, violončelo.
Play Strindberg, gudački kvartet br. 3 AUDIO
1993. Opus 29.
Trajanje 15'.
Prvo izvođenje – Beograd, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”, 29.5.1993. Izveo kvartet Camerata Academica u sastavu Julija Hartig, violina, Zorica Stanojević, violina, Peđa Milosavljević, viola i Ištvan Varga, violončelo.
Diskografija: CD NEW SOUND 114/1999, digitally remastered AAD, SOKOJ-MIC
Кust VIDEO
1974. Opus 3.
Fagot i klavir.
Trajanje verzije za fagot i klavir 9'.
Prvo izvođenje – Beograd, sala Beogradske filharmonije, 28.4.1975. Izvođači Božidar Tumpej, fagot i Velislava Palačorova, klavir.
Partitura i prepis su dostupni od 2022.

Kompozicija prerađena za violončelo i klavir 2003.
Trajanje verzije za violončelo i klavir 12'.
Prvo izvođenje verzije za violončelo, Beograd, sala Beogradske filharmonije, 12.2.2004. u okviru autorskog koncerta. Izvođači Imre Kalman violončelo i Dušan Egerić, klavir.
Мučnina ili smrt koja dolazi
1974. Opus 4.
Sopran, kontralt, recitator, truba, timpani, harfa, orgulje i klavir. Tekst: Anri Mišo (Anry Micheaux). Prevod Jovan Hristić.
Trajanje 10'30"
Prvo izvođenje – Beograd, sala Studentskog kulturnog centra. 12.6.1979. Izvođači Irina Arsikin, sopran, Aleksandra Ivanović, mecosopran, Mihajlo Janketić, recitator, Ansambl „Muzika nova“, dirigent Miodrag Janoski.
Dvoglasje
1976. Opus 9.
Za dve flaute i električni klavir.
Trajanje 5’.
Prvo izvođenje – Beograd, Sala Studentskog kulturnog centra (SKC), izvođači studenti flaute Fakulteta muzičke umetnosti u ciklusu „Obnova flaute“ 20.3.1977.
Dušanov zakonik. Muzika za TV dramu
1977. Opus 9A.
Za stare instrumente, 5 izvođača (krupmfoni, blok flaute, udaraljke, gamba)
Trajanje 8’
Prvo javno izvođenje u Skupštini grada Beograda 6.11.2009. Izveo ansambl Renesans.
Fragment mogućeg reda
1979. Opus 14.
Za šest klavijaturnih instrumentata (2 klavira, orgulje, čelesta, klavsen, harmonika).
Trajanje 12'
Prvo izvođenje – Beograd, muzički festival Bemus, 9.10.1979. Sala Zadužbine Ilije Kolarca. Izvođač Beogradski klavirski studio u sastavu Arbo Valdma, Dušan Trbojević, Nikola Rackov, Miloš Petrović, Andrija Galun.
Diskografija: PGPRTB records 230294
Tumačenje sna PARTITURA, AUDIO
1984. Opus 18.
Flauta solo, magnetofonsku traku, (2 ženska govorna glasa i scensku kretnju). Izvođenje moguće samo u verziji za flautu i traku. Tekst Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg) i Vesna Krmpotić.
Trajanje 18'.
Tonska slika Zoran Jerković
Prvo izvođenje – Beograd, Sala Zadužbine Ilije Kolarca, 27.5.1984. Ljubiša Jovanović flauta.
Diskografija: CD – SOKOJ CD 205
Diskografija: PGPRTB records 2130858
Znakovi pored puta AUDIO
1993. Opus 30.
za flautu i klavir/harfu/čembalo.
Trajanje 8'.
Prvo javno izvođenje – Beograd, Umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić“, 29.5.1993. Izvođači Ljubiša Jovanović, flauta i Olivera Đurđević, klavir.
Muzika za juni
1996. Opus 36.
Za flautu i klavir (ili flautu i harfu).
Trajanje 6’.
Prvo izvođenje – Stana Krstajić, flauta i Olivera Đurđević, klavir.
Оbični razgovori AUDIO
2003. Opus 41.
Oboa i violina.
Trajanje 8'.
Prvo izvođenje – Hag, Festival Crossing border, Grote kerk, 16.11.2003. Izvođači Borko Čičovački, oboa i Peđa Milosavljević, violina.
Prvo izvođenje u Beogradu: 12.2.2004, autorski koncert, Sala Beogradske filharmonije, izvođači Borko Čičovački, oboa i Miloš Petrović, violina
Nad vodom PARTITURA, AUDIO
2003. Opus 42.
za sopran, flautu i klavir.
Stihovi helenskih meličara: Sapfo, Alkej i Alkman.
Trajanje 23'.
Prvo izvođenje – Beograd, Sala Beogradske filharmonije, autorski koncert, 12.2.2004.
Izvođači Donne di Belgrado u sastavu Stana Krstajić, flauta, Aneta Ilić, sopran, Maja Šljivančanin, klavir.
Pesnik na brodu AUDIO
2012. Opus 51.
za dva klavira
Kompozicija "Pesnik na brodu" je prvi put izvedena u septembru 2012. u Beogradu.
Dve Antiohijske pesme
2015. Opus 39B.
Za gudački kvartet
Prvo izvodjenje Kvartet TAJJ, decembar 2015.
paraphernalie
2016. Opus 53.
za violu i harmoniku
Prvo izvođenje 1.11.2016. Sala SKC
Saša Mirković, viola i Vladimir Blagojević, harmonika
Tišina
2017. Opus 56.
za glas, flautu i klavir.
Prvo izvođenje novembar 2017. Tribina kompozitora
Uzani prolaz svetlosti
2017. Opus 57.
za flautu, violinu i klavir.
Prvo izvođenje 20. maj 2017. Čačak
Izvodi Trio Singidunum u sastavu Stana Krstajić - flauta, Ksenija Milošević - violina i Dejan Subotić - klavir.
Dve Antiohijske pesme
2018.
za četiri kontrabasa.
Prvo izvodjenje na autorskom koncertu paraphernalia, 3.11.2019. Beograd
Izveo Bass chorus, Ljubljana.
Ovog puta me pustite da budem srećan, prema Pablu Nerudi.
2019.
za flautu i kontrabas.
Prvo izvođenje 8.10.2019.
Ljubiša Jovanović, flauta i Stevan Jovanović, kontrabas.
Mala otkrovenja
2019.
za dva violončela.
Prvo izvodjenje - Kolarac, 10.11.2019 Koncert BUNTicello.
Izvođači Sandra Belić i Nemanja Stanković.
Kompozicije za glas
Мoj svet
1974. Opus 5.
Mecosopran i klavir.
Tekst: Desanka Maksimović.
Kompozicija prerađena 1993.
Trajanje 10'.
Stavovi:
1. Moj svet
2. Svod nebeski je hladan
3. bez naslova
U prvom izvođenju učestvovale Aleksandra Ivanović, mecosopran i Nada Kecman, klavir.
Izdanje: Antologija srpske solo pesme, autor dr Ana Stefanović, 2007. Izdavač Udruženje kompozitora Srbije
Uspavanke
1988. Opus 21.
Mecosopran, čembalo i gudački orkestar (4,4,2,2,1).
Bez teksta.
Trajanje 15'.
Prvo izvođenje – Beograd, 24.12.1990. Sala Zadužbine Ilije Kolarca. Izvođači Akademski gudački orkestar „Dušan Skovran“, Aleksandra Ivanović, mecosopan i Olivera Đurđević, čembalo. Dirigent Aleksandar Pavlović.
Instrumentalna pesma VIDEO
1996. Opus 37.
Vokaliza za visoki ženski glas i klavir.
Trajanje 9'
Prvo izvođenje – Damask, Sirija, 27.2.1996.
Izvođači Galina Kaldeeva, mecosopran i Rustam Gubaidulin, klavir.
Ona PARTITURA, AUDIO
2008. Opus 45.
Ženski govorni glas, flauta, klavir, violončelo i elektronika.
Теkst: iz drame „Hasanaginica“ Ljubomira Simovića.
Trajanje 5’.
Prvo izvođenje – Beograd, 19.11.2008. 17-ta Međunarodna tribina kompozitora. Svečano otvaranje. Hol Narodne banke Srbije.
Izvođači: Katarina Jovanović, sopran, Ljubiša Jovanović, flauta, Jasna Tucović, klavir i Aleksandar Latković, violončelo.
LINK
Pesnik u staklenoj kutiji - Bajka
2010, Opus 48.
za mecosopran i kamerni ansambl (flauta, oboa, fagot, horna, klavir i gudači 1,1,1,1,1)
Trajanje 12'
Prvo izvođenje 8.3.2010.
Marta Babić, mecospran, Ansambl Cantus, dirigent Berislav Šipuš.
Mala dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb
Andersenu s ljubavlju
2011
Pesma za ženski glas, flautu i klavir
Premijerno izveli Ana Sofrenović, Bojana Dimković i Ljubiša Jovanović na promociji knjige "Muzika od ma čega".
U mraku
2017. Opus 54.
Na tekst Ljubomira Simovića.
Za mecosopran i gudače.
Prvo izvođenje 21.2.2017, Svečana sala SANU.
Izvođači: Katarina Jovanović, gudači Lola klasik i dirigent Ljubiša Jovanović
Uspavanke
2017. Opus 21B.
Prerada za mecosopran, čembalo i gudački kvartet.
Prvo izvođenje 27. Jun 2017, Beograd, Muzej istorije Srbije. Izvođači Tanja Obrenović, mecosopran, Bojana Dimković, čembalo i kvartet Mokranjac
Ne verujem da...
2021.
Za ženski glas i mali ansambl (violina, violončelo, udaraljke).
Tekst Alfonso Romano Sant Anna.
Song za pozorišnu predstavu "Drveće pleše" u izvodjenju Dah teatra. Izvela Ljubica Damčević, glas i violina.
Premijera septembra 2021.
Vokalno-instrumentalna
Kabana
1974. Opus 6.
Kantata za sopran, alt, dečji hor, mešoviti hor i simfonijski orkestar.
Tekstovi severnoameričkih Indijanaca.
Trajanje 45'.
Izvođači: Irina Arsikin, sopran, Aleksandra Ivanović, mecosopran, Mitja Gregorač, tenor, dečji i mešoviti hor RTB i SORTB. Dirigent Oskar Danon.
Prvo emitovanje 30.5.1976, III program Radio Beograda „Nova dela“.
Tibul protiv rata
1995. Opus 35.
Za mešoviti hor i timpane.
Verzija za mešoviti hor, timpane i gudače (4,4,3,2,1).
Tekst: Albije Tibul
Trajanje 18'
Kompoziciju poručio AKUD Hor „Krsmanović-Obilić“ povodom 111 godina od osnivanja Akademskog hora „Obilić“.
Premijera 17.5.1995, Sala Kolarčeve zadužbine. Izvedena verzija sa kamernim orkestrom.
Izdanje AKUD „Krsmanović“.
Gudački orkestar
Harmonije
1980. Opus 8 bis.
Verzija za gudački orkestar.
Trajanje 22'
Treća verzija za gudački orkestar 2003.
Prvo izvođenje verzije za gudače izveo orkestar Beogradske filharmonije, Sala zadužbine Ilije Kolarca, 16.1.1980. Dirigent Anton Kolar.
Prvo izvođenje druge verzije za gudački orkestar – Beograd, Sala Beogradske filharmonije, 12.2.2004. Gudači Svetog Đorđa, dirigent Bojan Suđić.
I niodkudu pomošti AUDIO
1989. Opus 22.
Za stare instrumente i i gudače (5,4,3,2,1).
Na satrim instrumetima 4 izvođača: krumhorni, blok flaute, konrnamuze, udaraljke (2 timpana, tamb. militare, tamburino, tom-tom, gran cassa).
Trajanje 22'.
Prvo izvođenje – Beograd, sala Bitef teatra, 27.6.1989.
Izvođači: Ansambl za staru muziku „Ars nova“, Akademski gudački orkestar „Dušan Skovran“.
Dirigent Aleksandar Pavlović.
Diskografija: SOKOJ AAD, CD NEW SOUND, 102, 1993. g.
Drvo života
1997. Opus 38.
Gudački orkestar (5,4,3,2,1).
Trajanje 10'.
Prvo izvođenje – Damask, Sirija, 13.6.1997. Franjavačka crkva St. Antona.
Izveo Nacionalni simfonijski orkestar, dirigent Solhi Al Wadi.
Beogradska premijera – Beograd, muzički festival Bemus, 15.10.1997. Izvođači gudački orkestar Gudači svetog Đorđa, dirigent Petar Ivanović.
Diskografija: НАУРЬ13-21 NAURIZ-21, 2006.
Za decu
Dugme lutalica AUDIO
1977. Opus 10.
Mjuzikl za decu na tekst Predraga Čudića i u režiji Bode Markovića, 1977.
Za soliste, 2 dečja hora, kamerni ansambl. Učestvuju solisti, 2 dečja hora, orkestar: Flauta, Picc, Fl. in sol, (ili 3 Blok Fl), Cl. in B, Bass cl, Fg, 2 Cor. in F, 2 Tr in C, električne orgulje, bass gitara, gitara, harfa, violina, kontrabas, perkusije, xilofon.
Trajanje 45'
Prvo izvođenje – emitovano 24.4.1977. na programu RTB.
Učestvovali: Dečji hor RTB, hor Kolibri (RTB), instrumentalni ansambl. Hor Kolibri pripremila dirigent Milica Manojlović. Solisti, glumci beogradskih pozoriša: Dragan Laković, Dušan Jakšić, Zoran Radmilović, Nikola Simić, Zaga Marjanović, Zorica Jovanović, Aljoša Vučković, Nada Blam, Zorica Šumadinac, Moris Levi. Dirigent Angel Šurev.
Diskografija: PGPRTB MC 5150604 PL 2150255
Veći kamerni sastavi
Hommage à Villon
1978. Opus 11.
Za stare instrumente (6 izvođača) i dva glasa (sopran i mecosopran ili tenor). Blok flaute, krumhorni, viela, viola da gamba, udaraljke.
Tekst: Fransoa Vijon (François Villon).
Trajanje 13’.
Prvo izvođenje 1978 u emisiji muzičkog programa RTV Beograd „Muzički atelje“(?). Izvođači Ansambl «Renesans», Irina Arsikin, Aleksandra Ivanović.
Prvo živo izvođenje – Beograd, 29.5.1993. Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”, autorski koncert. Učestvovali: Ansambl za ranu muziku „Renesans“, Ivana Radivojević, sopran, Magda Skračić, mecosopran. Dirigent Biljana Radovanović.
Inkantacije
1978. Opus 12.
Za sopran i kamerni orkestar (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, harfa, čembalo, klavir, timpani, gudači 8,6,4,4,2,1).
Tekst: Egipatska Knjiga mrtvih.
Trajanje 13'.
Prvo izvođenje – Amsterdam, Holandija, Shaffy Theater, festival Gaudeamus, 3.9.1978. Izvođači Irina Arsikin, sopran, Uroš Lajovic, dirigent.
Mimicry
1981. Opus 17.
Za hor flauta (14 izvođača).
Trajanje 22'.
Prvo izvođenje – Beograd. 1.3.1982, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”. Koncert iz ciklusa „Muzička moderna“ Trećeg programa Radio Beograda.
Izveo Hor flauta, dirigent i umetnički rukovodilac prof. Miodrag Azanjac.
Obala
2013. Opus 52.
Za obligatnu violinu, kamerni ansambl i gudače
Trajanje cca 15'.
Stavovi:
Tiho je a nije noć
Koliko li duša ima ovde?
Svetlost se probija
Uzvodno ka početku
Tiho, kao da se dogodilo ništa nije
Koncertantna muzika
Četiri noćna zapisa PARTITURA, AUDIO
1992. Opus 28.
Koncert za solo violu i 13 gudača (4,3,3,2,1).
Trajanje 22'.
Porudžbina umetničkog saveta muzičkog festivala Bemus.
Prvo izvođenje: 12.10.1992. Sala Gimnazije u Sremskim Karlovcima. Orkestar Camerata academica, solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Ištva Varga.
Neobične scene sa Homerovog groba u Smirni – novi prilozi za Hansa Kristijana Andersena AUDIO
2005. Opus 44.
Koncert za flautu, klavir, čembalo, harmoniku, udaraljke, gudački orkestar i naratora u 10 slika.
Tekst H.K.Andersen: „Ruža s Homerovog groba“ iz putopisa „Bazar jednog pesnika“ (Hans Christian Andersen „En Digters Bazar“, 1842).
Prevod Ana Barfield.
Trajanje 25’.
Prvo izvođenje – Beograd, 5.12.2007, Sala Zadužbine Ilije Kolarca.
Izvođači Ljubiša Jovanović, flauta solo, Guački orkestar Gudači sv. Đorđa, dirigent Biljana Radovanović, narator Dragan Mićanović.
Naratori u ostalim izvođenjima su Ana Sofrenović, Miki Manojlović.
Udaraljke
Kuda sa pticom na dlanu
1979. Opus 13.
Za ansambl udaraljki (5 izvođača) i magnetofonsku traku (1 učesnik).
Materijal za tonski snimak kompozicije nastao u studiju IRCAM-a. Montaža ton majstor Zoran Jeković.
Trajanje 12'30"
Prvo izvođenje – Beograd, 17.4.1980, ciklus Muzička moderna Trećeg programa Radio Beograda.
Izveo Studio za tolkala iz Ljubljane, umetnički rukovodilac Boris Šurbek.
Diskografija: CD - SOKOJ CD 205
Kratka duga AUDIO
2009. Opus 46.
Za ansambl udaraljki, 4 izvođača.
Trajanje 7’
Prvo izvođenje 21. juna 2011.
Horska
Psalam
1990. Opus 25.
za mešoviti hor i solo sopran.
Tekst iz pravoslavne liturgije.
Trajanje 11'.
Prvo izvođenje – Sremski Karlovci 22.9.1990, obeležavanje 300. godišnjice seobe Srba. Izvođači: Hor KUD „Branko Krsmanović“ i dirigent Darinka Matić-Marović. Solista Aleksandra Ivanović.
Antiohijske pesme AUDIO
1997. Opus 39.
za mešoviti hor a capрella bez teksta.
Trajanje 12’.
Prvo izvođenje – Beograd, Sala Beogradske filharmonije, Međunarodna Tribina kompozitora, 25.05.1998. Beogradski kamerni hor, dirigent Vladimir Marković.
Аko Gospod neće
2002. Opus 43.
za mešoviti hor a capella.
Verzija za ženski hor a capella.
Tekst iz pravoslavnog molitvenika.
Trajanje 4’.
Ako ko čuje glas moj AUDIO, VIDEO
2011. Opus 49.
Za mešoviti hor i orgulje.
Prvo izvođenje Hor Hrvatske Radio televizije. 19 juni 2011. Dirigent Toniči Bilić.
Radiofonske kompozicije
Poslanica ptica AUDIO
1974. Opus 2.
radiofonski eksperiment, realizovan u studio Radio Beograda, produkcija Radio Beograd.
Koautori Marijan Radojčić i Predrag Knežević.
Trajanje 10'.
Prvo emitovanje: 19.6.1974.
Diskografija: Melodija, BIRD SONGS. Br.C 92 06403, 1976.
Lingua/Phonia/Patria
1989. Opus 24.
Radiofonska kompozicija. Koprodukcija Radio Beograd i Horspiel studio WDR Keln.
Trajanje 35'.
Мetropola tišine / Stari Ras AUDIO
1992. Opus 27.
radiofonska poema za traku.
Trajanje 33'.
Učestvovao Ansambl za ranu muziku «Renesans», solo sopran Vojka Đorđević.
Ton majstor Zoran Jerković
Prvo emitovanje: 27.5.1992. London. Ars Acustica Festival.
Diskografija CD - SOKOJ CD 205
Lacrimosa
1993. Opus 31.
Radiofonska drama.
Produkcija ÖRF (Austrijski radio).
Trajanje 25'
Prvo emitovanje: ÖRF, Beč, 6.5.1993.
Diskografija: CD digital audio, ORF 147832131274, 1993.
LINK
Krug
1994. Opus 32.
Muzika za traku za istoimenu koreodramu.
Trajanje 42'.
Premijera predstave “Krug” u izvođenju Teatra pokreta Mimart, Beograd, Scena Centra Sava.
LINK
Bogorodica Trojeručica Hilandarska
1994. Opus 33.
Trajanje 27’
Radiofonska drama
Koautor Nebojša Ignjatović, kontrabas.
Tekst: Ljubomir Simović, Milorad Pavić, Matija Bećković, Mirjana Vukomanović.
Prvo izvođenje – 5.2.1994, Beograd, Radio Tevelizija Srbija
Prvo javno emitovanje: III Duhovna akademija u Studenici
Isidora
1992. Opus 26.
balet, tape-music.
Libreto i koreografija: Jelena Šantić.
Tajanje 85'.
Ton majstor Zoran Jerković
Premijera – Beograd, 26 teatarski festival Bitef. 25.9.1992, pozorište Atelje 212.
U glavnim ulogama: Ašhen Ataljanc, Konstantin Kostjukov.
Prvi istočni san, First eastern Dream
1998. Opus 40.
Pejsaž za traku.
Produkcija ÖRF (Austrijski radio) program Kunst radio – Radio Kunst, Beč. Urednica Haidi Grundman. Ton majstor: Inž. Gerhard Wieser
Trajanje 26'.
Prvo emitovanje: Austrijski radio, Prvi program, 8.10.1998.
Pesnik u staklenoj kutiji
2010. Opus 47.
Radiofonska igra
Izvođači:
Glumac Miki Manojlović, glumica i pevačica Ana Sofrenović, Vlada Stojnić, klavir, Nebojša Ignjatović, kontrabas, flauta, glas.
Prvo izvođenje 17.01.2010. Program Evropske Unije za Radio - EBU - uživo iz Radio Beograda na satelitskom kanalu Ravel. Program za rođendan umetnosti.
Duboki do - priča o zvonu
2011. Opus 50.
Za elektroniku i jednog multiinstrumentalistu ili više izvođača (klavir, električna gitara, mbira, glas)
Kompozicija nastala u saradnji sa Draganom Mitrićem (elektronski instrumente) i Nebojšom Ignajtovićem (ostali instrumenti).
Prvo izvođenje 17.01.2011. European Broadcasting Union - EBU - Program za rođendan umetnosti.
Veliki kamen VIDEO
2017. Opus 55.
Radiofonska poema prema fragmentima drame Hasanaginica Ljubomira Simovića.
Prvo emitovanje: Treći program Radio Beograda, 7. maj 2017, izvođači Ana Sofrenović i Slobodan Beštić.
KOMPOZICIJE
Copyright © 2009 - 2021 Kilmulis design