IVANA STEFANOVIĆ
kompozitor
SRPSKI
NOVOSTI BIOGRAFIJA KOMPOZICIJE IZVOĐENJA DISKOGRAFIJA TEKSTOVI GALERIJA KONTAKT CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Kraća biografija
Duža biografija Nagrade, priznanja
foto: Aleksandar Kujučev
 • Rođena u Beogradu 1948.
 • Studirala je violinu i diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti (FMU) u Beogradu.
 • 1979-1981. stipendista francuske vlade, specijalizira na Instititutu za istraživanje i koordinaciju Akustika/Muzika IRCAM u Parizu.
 • Kompozicije Ivane Stefanović javno se izvode od 1966. godine.
 • Od 1968. radi na programima Radio Beograda. Priprema, piše tekstove i vodi muzičke emisije. Muzički saradnik u Dramskom programu.
 • 1970. pa nadalje redovno sarađuje, uređuje, autorski priprema i vodi emisije iz kulture u Redakciji za kulturu i Muzičkom programu Televizije Beograd.
 • 1975. zaposlena kao muzički urednik u Dramskom programu.
 • 1985. prvi urednik Radionice zvuka Dramskog programa.
 • 1989-1991. glavni muzički urednik Prvog programa Radio Beograda.
 • 1992-1995. drži predavanja na predmetu Primenjena muzika na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
 • 2000. i 2001. drži predavanja u Centru za ženske studije.
 • 1995-1999. živi u Damasku (Sirija), 2001-2005. u Ankari (Turska), 2009-2013. u Bukureštu (Rumunija).
 • 2001. direktor je programa za kulturu u Fondu centar za demokratiju.
 • 2001-2006. umetnički direktor muzičkog festivala Bemus.
 • 2007-2008. državni sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije.
 • Kompozicije Ivane Stefanović izvođene su u Francuskoj, Danskoj, Finskoj, Engleskoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Nemačkoj, Španiji, Izraelu, Australiji, Rumuniji, Siriji, Kazahstanu i drugim zemljama, kao i na fesivalima: Gaudeamus, Bemus, Zagrebački Bienalle, Helsinski Binennale, Međunarodna Tribina kompozitora Beograd, Tribina skladatelja Pula, Bitef, Wings of sound, RomaEvropa, Madrid-Svetska prestonica kulture, Prix Italia, Music Harvest Odenze, International New Music Week Bukurešt, Međunarodno društvo za savremenu muziku (ISCM) i drugim.
 • Bavi se graničnim muzičkim oblastima, radiofonijskom muzikom kao i scenskom muzikom. Radila je muziku za više od četrdeset pozorišnih predstava u Beogradskim pozorištima, u Osijeku, Celju, Novom Sadu, Budvi...
 • Objavila knjigu proze Put za Damask (Geopoetika 2001), knjigu eseja Muzika od ma čega (Arhipelag 2009) i knjigu Privatna priča - prema sadržaju jednog kofera (Službeni glasnik i Arhiv Srbije 2012).
 • Ivana Stefanović piše o muzici i kulturi uopšte i objavljuje u brojnim novinama i časopisima.
 • Članica Udruženja kompozitora Srbije i Srpskog književnog društva.
BIOGRAFIJA
Copyright © 2009 - 2021 Kilmulis design