IVANA STEFANOVIĆ
kompozitor
SRPSKI
NOVOSTI BIOGRAFIJA KOMPOZICIJE IZVOĐENJA DISKOGRAFIJA TEKSTOVI GALERIJA KONTAKT CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Centar za muzičku akciju
O CMA
Organizacija Centar za muzičku akciju (CMA) osnovana je 2009. godine sa idejom da se bavi projektima iz oblasti kulture, umetničke muzike i edukacije. Oblast ostvarivanja ciljeva organizacije CMA je stručno istraživanje muzičke kulture, podrška i unapređenje domaće umetničke muzike u zemlji i inostranstvu, kao i probližavanje muzike i umetnosti mladima i drugim zainteresovanim licima.
O Tribinama
Novi zvučni prostori – nova dela srpskih kompozitora
Poslednjih nekoliko godina srpska muzička scena je obogaćena veoma dobrim novim delima, od većih i manjih kamernih formacija, preko vokalnih, vokalno-instrumentalnih i orkestarskih dela do operskih produkcija.
U isto vreme, reč kritičara se nedovoljno čuje, recenzije o novim kompozicijama su retke, objavljuju se uglavnom u stručnim časopisima i sasvim sporadično u dnevnim novinama ili elektronskim medijima. Dela budu izvedena, dobro primljena od stručne i šire javnosti a da iza toga nekad ne ostane ni jedna jedina pisana reč!
Budući da je u ranije periodu u okviru Udruženja kompozitora Srbije (UKS) i kasnije Muzičkog informativnog centra (MIC), postojala praksa održavanja tribina posvećenih novim delima domaćih kompozitora, smatrali smo da je važno da se ova vrsta razgovora ponovo uspostavi tako što će se, u novoj formi i novom formatu, obnoviti ova tribina.
Osnovni cilj ovih tribina je promocija i afirmacija savremenog srpskog muzičkog stvaralaštva, privlačenje pažnje kulturne, stručne i medijske javnosti na najkvalitetnija dela recentne produkcije kao i javna evaluacija i sprečavanje zaborava autora i dela savremene umetničke muzike.
Novi zvučni prostori
Tribine održane u sezoni 2016-2017 godine.
Novi zvučni prostori
Tribine održane u sezoni 2015-2016 godine.
Novi zvučni prostori
Tribine održane u sezoni 2014-2015 godine.
Izveštaj SOKOJ-u
CENTAR ZA MUZIČKU AKCIJU
Copyright © 2009 - 2021 Kilmulis design